Regulamin

Regulamin

Regulamin użytkowania obiektu
Na Skraju Podwierzbie

1. Doba wynajmu domu zaczyna się o 15:00 i kończy o 11:00 dnia następnego

2. Gość zobowiązany jest używać domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

3. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domu i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Gospodarza w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim był przekazany Gościom.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających w okresie wynajmowania domu.

5. Goście powinni zawiadomić gospodarzy domu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

6. Gość zobowiązuje się do przestrzegania porządku i przepisów BHP w domu i jego okolicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, za nieprzestrzeganie przepisów, p.poż., odpowiedzialność w pełni ponosi Gość.

7. Goście przebywający w domu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego, kulturalnego wypoczynku

8. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

9. Gość zobowiązany jest segregować odpady w odpowiednie kosze do tego przeznaczone.

10. Gość nie może bez zgody Wynajmującego przyjmować na nocleg dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości; dom nie może być zamieszkały przez większą liczbę gości, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

11. Gość nie może odstępować domku osobom trzecim.

12. Gość zobowiązuje do terminowego oddania domku, a także do uiszczenia opłaty za wynajem najpóźniej w chwili objęcia domu przez Gościa

13. Każda rozpoczęta godzina która wykracza poza dobę określoną w pkt.1 , a wydłużenie nie jest skonsultowane z właścicielem , jest dodatkowo płatne w wysokości 50 zł/h

14. W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Najemcy, opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

15. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości.

16. Dla imprez okolicznościowych na czas pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 złotych. W przypadku braku szkód i pozostawionego porządku, kaucję zwracamy w momencie odbioru i sprawdzeniu domu wraz z Gościem, lub najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych przelewem na konto.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dalsze korzystanie z niej oznacza zgodę na warunki przetwarzania danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności